USLUGE


Stomatološka ambulanta Jelena

U našoj ambulanti nudimo sledeće stomatološke usluge:

1. Preventivna stomatologija

Izrada individualnih preventivnih programa u kojima na osnovu pojedinačne procjene stepena rizika za svakoga pacijenta ponaosob nudimo precizno određen skup preventivnih mjera u cilju sprečavanja daljeg napredovanja karijesa kao i infektivnog oboljenja.

2. Dječija stomatologija

3. Konzervativna stomatologija i endodoncija

Za sanaciju karijesnih promjena koristimo sertifikovane materijale poslednje generacije proizvodnje.

Sve endodontske zahvate radimo uz korištenje pomoćnih dijagnostičkih sredstava (apex locator).

4. Protetika

Izrađujemo sve vrste protetskih nadoknada, kako mobilne protetske radove tako i fiksne radove, kao i kombinaciju mobilnih i fiksnih radova uz korištenje specijalnih veza.

Vršimo izradu:


Od fiksnih protetskih radova izrađujemo:

5. Oralna hirurgija

 • hirurška ekstrakcija zuba
 • resekcije
 • hirurško uklanjanje cista
 • hirurško vađenje impaktiranih zuba
 • hirurško produbljivanje forniksa
 • nivelacija grebena
 • ugradnja vještačke kosti i membrana

6. Parodontologija

Pored profilaktičkih mjera, u cilju borbe protiv vodećeg uzroka gubitka zuba – parodontopatije primjenjujemo i sljedeće:

 • kauzalna terapija (uklanjanje mekih i čvrstih naslaga, korekcija neadekvatnih ispuna i protetskih radova, kiretaža parodontalnih džepova i
 • hirurška terapija

7. Estetska stomatologija

 • profesionalno izbjeljivanje zuba
 • izbjeljivanje pojedinačnih avitalnih zuba – standardno (white-smile, opalescence boost, endo opalescence-walking bleaching)
 • hkućno izbjeljivanje zuba sa izradom individualnih folija (opalescence, opalescence quick)
 • nakit za zube

8. Ortodoncija

Ispravljanje nepravilnog rasta zuba i vilica kod pacijenata svih starosnih grupa. Pri tom se koriste: