Cjenovnik


Zakažite besplatan pregled

Cjenovnik

DIJAGNOSTIKA  
   
Prvi pregled doktora stomatologije 25,00
Kontrolni pregled doktora stomatologije 15,00
Prvi pregled specijaliste 30,00
Kontrolni pregled specijaliste 20,00
Analiza Rtg I Otp snimka 10,00
Ispitivanje vitaliteta 10,00
RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA  
   
Kompozitni ispun 30,00 – 50,00
Amalgamski ispun 20,00 – 40,00
Glas jonomer ispun 20,00 – 30,00
Kompozitna faseta 60,00 – 80,00
PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA  
   
Fluorizacija zuba (po vilici) 20,00
Zalivanje fisura 30,00
Uklanjanje mekih naslaga (po vilici) 10,00
Pljeskarenje (po vilici) 20,00
Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici) 20,00
Izrada individualno-preventivnog programa 200,00
ENDODONCIJA
Trepanacija zuba 20,00
Aplikacija lijeka 10,00
Vitalna ekstrpacija 30,00
Mortalna ekstrpacija 30,00
Definitivno punjenje kanala korijena (po kanalu) 15,00
Revizija punjenja 30,00
Indirektno prekrivanje pulpe 20,00
Endodontski tretman zuba sa nezavršenim rastom korijena 80,00
PARADONTOLOGIJA  
   
Obrada paradontalnog džepa (po zubu) 20,00
Modif. Widmanova režanj operacija (po zubu) 50,00
Specif. vođena regeneracija paradonta uz primjenu membrane (po zubu) 130,00
ORTODONCIJA  
   
Funkcionalna analiza okluzije 30,00
Fiksni čuvari prostora 100,00
Uklanjanje grubih poremećaja okluzije brušenjem 30,00
Mobilni ortodontski aparat (po vilici) 300,00
Mobilni ortodontski aparat (bimaksilarni) 500,00
Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama 1200,00
Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama 1500,00
Udlaga protiv bruksizma 100,00
ESTETSKA STOMATOLOGIJA  
   
Izbjeljivanje zuba ZOOM lampom 500,00
Izbjeljivanje avitalnih zuba 90,00
Zubni nakit (cirkon) 50,00
ORALNA HIRURGIJA  
   
Vađenje mliječnog zuba 10,00
Vađenje stalnog zuba 40,00
Komplikovano vađenje 80,00
Hirurško vađenje 120,00
Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba 150,00
Hirurška terapija zuba u nicanju 100,00
Liječenje alveolita 10,00
Resekcija jednokorjenih zuba 150,00 – 200,00
Resekcija višekorjenih zuba 150,00 – 200,00
Uklanjanje viličnih cista 150,00
Uklanjanje mukoznih cista 100,00
Plastika oroantralne komunikacije 200,00
Hemostaza hirurškim putem 50,00
Hemostaza nakon vađenja zuba 20,00
Intraoralna incizija apscesa 50,00
Odstranjivanje epulisa 80,00
Plastika plika i frenuluma 100,00
Uklanjanje hipertrofične mukoze 100,00
Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu 100,00
Uklanjanje konaca 10,00
Repozicija luksirane donje vilice 50,00
Replantacija avulziranih zuba 100,00
Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom (po zubu) 20,00
Uklanjanje imobilizacione naprave 30,00
Konzervativno liječenje oboljenja TMZ 30,00
Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem 20,00
IMPLANTOLOGIJA  
   
Implanti 1400,00
Abutment 200,00
Mini implanti 600,00
STOMATOLOŠKA PROTETIKA  
   
Totalna akrilatna proteza 350,00
Parcijalna akrilatna proteza 300,00
Ojačanje proteze 50,00
Podlaganje proteze 100,00
Reparatura proteze 50,00
Dodatak zuba u protezu 40,00
Parcijalna skeletirana proteza 500,00
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima 700,00
Metalokeramička kruna 180,00
Puna keramička kruna 400,00
Privremena kruna 20,00
Livena nadogradnja 80,00
Fiberglas nadogradnja 70,00
Skidanje stare krune 30,00
Cementiranje stare krune 20,00
Keramičke fasete 400,00

Cijene usluga su izražene u domaćoj valuti.