Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja spaja oralnu hirurgiju i protetiku. Predstavlja ugradjivanje zubnih implantata koji imaju svrhu da nadoknade izgubljeni korijen zuba.

Implantat je umjetni korijen zuba, koji se ugrađuje na mjesto na kojemu zub nedostaje. Najčešće je napravljen od titana, biokompatibilnog materijala koji srasta s kosti, jer ga organizam ne prepoznaje kao strano tijelo. 

U novije vrijeme rade se i implantati od cirkonija, no njihova se primjena još uvijek istražuje.

Ukoliko ne želite da brusite susjedne zdrave zube u cilju nadoknade jednog zuba ili ukoliko niste zadovoljni klasičnom zubnom protezom, implantati su savršeno rješenje! 

Implantološki zahvat

Implantološki zahvat sprovodi se brzo i bezbolno pod lokalnom anestezijom u vrhunski opremljenoj ordinaciji namjenjenoj za hirurške zahvate.

To je danas najmodernije riješenje za sve oblike bezubosti, od nedostatka jednog zuba do cijelog zubnog niza.