Riječ stručnjaka

Mašinsko liječenje zuba

Šta je liječenje zuba i kojim tehnikama se izvodi?

Liječenje zuba ili endodoncija je oblast stomatologije koja se bavi liječenjem zuba ili „vađenjem živca“, najčešće zbog uznapredovalog karijesa ili  traume.

Vađenjem živca ostaju prazni kanalni  prostori u korijenu zuba koje treba obraditi a potom i ispuniti kako bismo mu dobrom i adekvatnom terapijom produžili vijek trajanja.  „Dobrom i adekvatnom terapijom“ podrazumijevamo mehaničku obradu kanala.  Današnje tehnike donose mašinsku obradu kanala kao novitet u ovoj oblasti stomatologije.

Konvencionalni tretman sastoji se u ručnoj obradi kanala, turpijama i proširivačima ( tzv. „iglicama“ ), traje od 30 minuta do sat vremena i odvija se u nekoliko posjeta.

Šta nam donosi mašinska obrada kanala i koje su joj prednosti?

Mašinskom obradom kanala skraćujemo vrijeme tretmana na samo jednu posjetu i dobijamo na kvalitetu tretiranog zuba,  a ujedno je lakše i komfornije za pacijenta.

U stomatološkoj ambulanti  „Jelena“ pomenuti tretman izvodimo najsavremenijim aparatima, pomoću kojih smo dobili na kvalitetu izliječenih zuba u samo jednoj posjeti.

Zaključak

Mašinskim liječenjem zuba  dobili smo na kvalitetu izliječeneog zuba u jednoj posjeti, te na taj način pacijentu omogućili veći komfor u našoj ambulanti.

Piše: dr Tatjana Tutnilović