Cjenovnik

DIJAGNOSTIKA 
  
Prvi pregled doktora stomatologije25,00
Kontrolni pregled doktora stomatologije15,00
Prvi pregled specijaliste30,00
Kontrolni pregled specijaliste20,00
Analiza Rtg I Otp snimka10,00
Ispitivanje vitaliteta10,00
RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA 
  
Kompozitni ispun30,00 – 50,00
Amalgamski ispun20,00 – 40,00
Glas jonomer ispun20,00 – 30,00
Kompozitna faseta60,00 – 80,00
PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA 
  
Fluorizacija zuba (po vilici)20,00
Zalivanje fisura30,00
Uklanjanje mekih naslaga (po vilici)10,00
Pljeskarenje (po vilici)20,00
Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici)20,00
Izrada individualno-preventivnog programa200,00
ENDODONCIJA
Trepanacija zuba 20,00
Aplikacija lijeka 10,00
Vitalna ekstrpacija 30,00
Mortalna ekstrpacija 30,00
Definitivno punjenje kanala korijena (po kanalu) 15,00
Revizija punjenja 30,00
Indirektno prekrivanje pulpe 20,00
Endodontski tretman zuba sa nezavršenim rastom korijena 80,00
PARADONTOLOGIJA 
  
Obrada paradontalnog džepa (po zubu)20,00
Modif. Widmanova režanj operacija (po zubu)50,00
Specif. vođena regeneracija paradonta uz primjenu membrane (po zubu)130,00
ORTODONCIJA 
  
Funkcionalna analiza okluzije30,00
Fiksni čuvari prostora100,00
Uklanjanje grubih poremećaja okluzije brušenjem30,00
Mobilni ortodontski aparat (po vilici)300,00
Mobilni ortodontski aparat (bimaksilarni)500,00
Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama1200,00
Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama1500,00
Udlaga protiv bruksizma100,00
ESTETSKA STOMATOLOGIJA 
  
Izbjeljivanje zuba ZOOM lampom500,00
Izbjeljivanje avitalnih zuba90,00
Zubni nakit (cirkon)50,00
ORALNA HIRURGIJA 
  
Vađenje mliječnog zuba10,00
Vađenje stalnog zuba40,00
Komplikovano vađenje80,00
Hirurško vađenje120,00
Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba150,00
Hirurška terapija zuba u nicanju100,00
Liječenje alveolita10,00
Resekcija jednokorjenih zuba150,00 – 200,00
Resekcija višekorjenih zuba150,00 – 200,00
Uklanjanje viličnih cista150,00
Uklanjanje mukoznih cista100,00
Plastika oroantralne komunikacije200,00
Hemostaza hirurškim putem50,00
Hemostaza nakon vađenja zuba20,00
Intraoralna incizija apscesa50,00
Odstranjivanje epulisa80,00
Plastika plika i frenuluma100,00
Uklanjanje hipertrofične mukoze100,00
Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu100,00
Uklanjanje konaca10,00
Repozicija luksirane donje vilice50,00
Replantacija avulziranih zuba100,00
Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom (po zubu)20,00
Uklanjanje imobilizacione naprave30,00
Konzervativno liječenje oboljenja TMZ30,00
Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem20,00
IMPLANTOLOGIJA 
  
Implanti1400,00
Abutment200,00
Mini implanti600,00
STOMATOLOŠKA PROTETIKA 
  
Totalna akrilatna proteza350,00
Parcijalna akrilatna proteza300,00
Ojačanje proteze50,00
Podlaganje proteze100,00
Reparatura proteze50,00
Dodatak zuba u protezu40,00
Parcijalna skeletirana proteza500,00
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima700,00
Metalokeramička kruna180,00
Puna keramička kruna400,00
Privremena kruna20,00
Livena nadogradnja80,00
Fiberglas nadogradnja70,00
Skidanje stare krune30,00
Cementiranje stare krune20,00
Keramičke fasete400,00

Cijene usluga su izražene u domaćoj valuti.