Riječ stručnjakaUncategorised

Zašto zubni implantati?

Zašto implantatom nadoknaditi izgubljeni zub ili više njih?

 • Dizajnom i materijalom najbolje imitiraju nedostajući zub, te silu koja nastaje tokom žvakanja prenose na kost kao što to rade prirodni zubi
 • Proces ugradnje je jednostavan i traje oko 30 min, pod dejstvom lokalne anestezije
 • Moguće dobti privremeni protetski rad u roku od 24 h

Ugradnja implantata

 • Zubni implantati su umjetne nadoknade koje imaju ulogu da imitiraju korijen izgubljenog zuba
 • Nedostaje vam jedan ili vise zuba ili se želite riješiti mobilnih nadoknada, savjetujemo vam pregled i konsultaciju u našoj ambulanti
 • Procedura je potpuno bezbolna i traje oko 30 min, pod dejstvom lokalne anestezije
 • Postoperativni period protiče bez tegoba, a pacijent se već idućeg dana vraća svakodnevnim aktivnostima
 • U mogućnosti smo izraditi privremenu protetsku nadoknadu na postavljenom implantatu, ukoliko za to postoje mogućnosti ( a koje su to mogućnosti detaljno je pojašnjeno u našem Vodiču o implantatima).
 • U naredna 24 h neophodno je napraviti prvu kontrolu, a poslije 7 dana ukloniti konce.

 

VODIČ  ZA ZUBNE IMPLANTATE

ŠTA SU ZUBNI IMPLANTATI?

Zubni implantati su umjetne nadoknade izrađene od biokompatibilnog materijala, a imaju ulogu da imitiraju korijen izgubljenog zuba. Postavljaju se u viličnu kost na ono mjesto gdje nedostaje zub, a potom izrađuje suprastruktura koja nosi krunicu ili služe kao veza između vilice i proteze kod pacijenata sa totalnom bezubošću. U poslednjem slučaju pacijent nema osjećaj labavosti proteze jer je ona čvrsto fiksirana za implantate.

Biokompatibilni su i srastaju sa kosti što znači da ih organzam ne prepoznaje kao strano tijelo.

U specijalističkom centru Jelena koristimo vrhunske Straumann, Zimmer, Implant direct implantate, te osiguravamo najbolje rezultate i uspješnost terapije.

Sve vrste implantata imaju istu funkciju- nadoknaditi izgubljeni zub, a Vi odlučujete koji od ponuđenih ćete odabrati s obzirom na finansijske mogućnosti.

 

KANDIDATI

Pacijenti kojima nedostaje jedan ili više zuba

Pacijenti koji ne žele da bruse susjedne, zdrave zube kako bi mostom nadoknadili krezubost

Pacijenti koji nose mobilne protetske nadoknade, a nisu zadovoljni funkcionalnošću istih

 

PRIPREMA ZA INTERVENCIJU

Priprema za ugradnju implantata počinje pregledom i analizom rtg snimka, na osnovu kojeg se procjenjuje da li postoje uslovi za ugradnju kosti.

Kroz razgovor sa ljekarom dobit ćete sva detaljna uputstva, kao i pojašnjenje o svim fazama ugradnje.

 

TRAJANJE INTERVENCIJE

Kada je vremensko ograničenje u pitanju, vrijeme ugradnje implantata svedeno je na minimum, odprilike 20 minuta po implantatu.

Koraci:

 1. Postavka implantata
 2. Osteointegracija (period potreban da implantat sraste sa kosti)
 3. Poslije 3 do 6 mjeseci slijedi otkrivanje implantata i pravljenje planiranog protetskog rada

Da li ćete u tom periodu biti bez zuba, naročito ukoliko ste potpuno bezubi, odgovor je NE, uz uslov da ste prethodno imali dobre uslove za ugradnju, a to je na prvom mjestu dovoljna količina kosti.

Ukoliko zadovoljavate taj uslov, isti dan nakon postavke implantata pravimo vam privremenu nadoknadu, krunicu ili privremenu protezu. Privremeni rad, dobijate u roku od 24 h od postavke.

 

KAKO SE PONAŠATI POSLIJE UGRADNJE

Nakon ugradnje implantata sve nelagode su svedene na minimum. Uglavnom se radi o manjem otoku nastalom usled operativnog zahvata i bola manjeg intenziteta koji se javlja poslije popuštanja anestezije.

Savjetujemo hladne obloge, analgetike po potrebi ( Brufen, Nimulid..), kašastu ishranu i umjerenu fizičku aktivnost, te dobru higijenu usne duplje.

Konci koji se postavljaju poslije ugradnje uklanjaju se poslije 7 dana ili sami ispadaju.

 

OD ČEGA SE SASTOJI IMPLANTAT?

A – implantat koji se postavlja u viličnu kost

B- Suprastruktura (nadogradnja) koja nosi keramičku krunicu

C- Keramička krunica

 

KAKVE RADOVE JE MOGUĆE URADITI NA IMPLANTATIMA

Mogućnosti protetskih radova na implantatima su višestruke:

 • Krunice i mostovi
 • ALL on 4, ALL on 6
 • Mobilne nadoknade nošene implantatima

Krunicama i mostovima se nadoknađuje krunični dio zuba, a izrađuju u slučaju nedostatka jednog ili više zuba. U slučaju nedostatka jednog zuba, slijedi izrada solo krune, a u slučaju nedostatka dva ili više zuba, izrađuje se  most na implantatima. Za implantat se vezuju pomoću suprastrukture ( nadogradnje) šrafljenjem ili cementiranjem.

ALL on 4 ili ALL on 6 je terapijski koncept koji podrazumijeva ugradnju 4 ili 6 implantata i keramičku nadoknadu koja se ušrafljuje na implantate, te nadoknađuje nedostajuće zube i dio resorbovanog alveolarnog grebena. Razlika u ova dva sistema je u broju implantata koji se postavljaju u viličnu kost.

Mobilne nadoknade nošene implantatima su proteze koje se koje se fiksiraju na implantate pomoću različitih sidrišta, prečke ili lokatora. Prednost ovakve proteze je što je stabilizovana implantatima, te se dobija na funkcionalnosti proteze.